DOELSTELLING

Dit reglement heeft als doel, leden te helpen die door bepaalde omstandigheden hun SP niet meer kunnen houden, te herplaatsen. Komen eveneens in aanmerking, honden afkomstig van leden fokkers, en honden van niet-leden. Voorrang zal gegeven worden aan de langst aangesloten leden, daarna aan de honden van ledenfokkers en dan aan niet leden. De herplaatsingsdienst van de  Shar Pei Club Belgium (SPCB) zal in de mate van het mogelijke een nieuwe thuis zoeken voor het dier, en bemiddelen tussen (oude)eigenaar en (nieuwe) eigenaar.

 

PROCEDURE

De ingestuurde vragenlijst AANVRAAG VOOR ADOPTIE/HERPLAATSING’ zal door de herplaatsingsdienst worden onderzocht.

Een huisbezoek kan plaats.grijpen indien bijkomende inlichtingen nodig zijn i.v.m. de vragenlijst

Daar deze procedure over verschillende weken kan lopen zal de herplaatsingsdienst contact opnemen met de oude/nieuw eigenaar. Daarna zal een overdrachtscontract getekend worden door de drie partijen.

Voor de bemiddeling wordt een onkosten vergoeding gevraagd zoals vastgelegd in de voorwaarden.

 Nota : De SPCB behoudt het recht dat, afhankelijk van ingevulde vragenlijsten, of het niet volgen van de vermelde reglementering af te zien van adoptie/herplaatsing, waarbij de betrokkenen onmiddellijk op de hoogte zullen worden gesteld.

 

VOORWAARDEN

OUDE EIGENAAR

 • Lid zijn van  de SPCB.,en een vragenlijst sturen naar de SPCB, plaatsingsonkosten 0 EUR.
 • Indien de hond afkomstig is van een lid-fokker, vragenlijst sturen naar SPCB, plaatsingsonkosten 50 EUR.
 • Indien geen lid, vragenlijst sturen naar SPCB, plaatsingsonkosten 100 EUR.
 • Moet tijdens de overdracht het « Diergeneeskundig Inentingscertificaat » volledig en in orde en eventueel een gezondheidscertificaat overhandigen aan de nieuwe eigenaar.
 • Moet de stamboom overhandigen aan de SPCB, waar het document kan bewaard  blijven. Dit om te voorkomen dat uw hond in de handel terecht zou komen.
 • Bij overdracht aan de nieuwe eigenaar moet de huidige eigenaar zich in regel stellen met het B.V.I.R.H. (wet sept.98.-> Het dier mag niet van eigenaar veranderen als het niet officieel geοdentificeerd en geregistreerd is)
 • U moet bereid zijn binnen de proefperiode van 14 dagen de hond tijdelijk terug te nemen, of tijdelijk te plaatsen op een adres bepaalt door de SPCB.en dit op uw kosten .
 • Eens de hond is afgestaan kan hij niet meer teruggeλist worden.

 NIEUWE EIGENAAR

 • Bij overdracht van de hond geldt een proefperiode van 14 dagen en dient u het overdrachtscontract te tekenen.
 • U moet lid worden van de SPCB gedurende 2 jaar.zijnde een bedrag van 63 EUR
 • U moet de hond laten steriliseren of castreren op uw kosten en dit in ruggespraak met de SPCB.
 • Heeft bij ondertekening van het overdrachtscontract de verantwoordelijkheid voor het welzijn van het dier.
 • U mag de hond niet verkopen of herplaatsen zonder goedkeuring van de SPCB.
 • Mag met deze hond niet showen of fokken.

SPCB

 • Helpt bij het vinden van een nieuwe eigenaar.
 • Geeft informatie betreffende voeding en verzorging aan de nieuwe eigenaar.
 • Zorgt voor een gedragscertificaat door het laten uitvoeren van een gedragstest.
 • Geeft de nodige informatie bij eventuele gedragsproblemen.
 • Houdt zich het recht om controlebezoek af te leggen.
 • Kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade toegebracht door de hond.

     

retour

 

 

 

Momenteel zijn er geen honden ter adoptie.

retour
 

AANVRAAG VOOR HERPLAATSING

 

 Lid  SPCB *

Hond van lid – fokker *

Geen lid *

 

Invullen in drukletters en te sturen naar de

 Naam: ................................................................

Adres: .................................................................

Postcode: ............................................................

Telefoon: .............................................................

Kenmerken van de te plaatsen shar-pei:

Geslacht: ……………… kleur: ……………….. ouderdom: ………………… vacht: …………………..

Tatoeage: ……………… stamboom/nummer: ………………… registratie/nummer: …………………..

Is zij/hij gesteriliseerd/gecastreerd ? ……………………………………

Wat is de reden voor afstand ? ………………………………………….

Vanwaar heeft u die hond ? ……………………………… Sinds wanneer ? ……………………………..

Temperament

Gedraagt de hond zich soms agressief? ……………………………………………………..

Wat is zijn gedrag tenoverstaan van kinderen? …………… Is hij te vertrouwen met kinderen? …………

Omgang met andere dieren? …………… Heeft u katten in huis? …………..samenleven? ……………...

Omgang met vreemden? …………………………………….

Waaks op eigen terrein? …………………………………….

Blaft hij veel? ……………………………………………….

Opvoeding

Heeft de hond een bepaalde training gevolgd? ………………………… Welke? ………………………

Is de hond zindelijk? ………….. Hoeveel maal per dag wordt hij uitgelaten en wanneer? ……………..

Levensomgeving

Hoeveel uren per dag is de hond alleen? ……………………………..

Woont u in een huis / appartement / boerderij / mobiel home* ……………………………………….

Heeft u een tuin? …………………. Is er voldoende uitlaatgelegenheid? …………………………….

Zijn er specifieke standaardcommando’s waar uw hond aan gehoorzaamt? …………………………..

Gewoon aan autotrijden? …………………………………………..

Het gezin bestaat uit hoeveel volwassenen / kinderen? …………………. / ……………………

Waar slaapt de hond ’s nachts? …………………………………..

Brengt hij beschadigingen toe aan het meubilair? ……………………… Welke? ………………….

Trekt hij aan de riem tijdens het wandelen? …………………………………………

Voeding

Welk is zijn dagelijkse voeding? ………………..welk merk? ……………………. Wanneer? ………….

Gezondheid

Heeft deze hond gezondheidsproblemen? Allergie / huid / oog / nier / lip problemen*

Andere? welke ………………………………………………………………………………..

Heeft deze hond regelmatig zijn inentingen gekregen? ………………… Indien niet waarom?

Gebruikt hij medicijnen? …………………………… Welke? …………………………….

* doorhalen wat niet past

De afstand doende eigenaar verklaart bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld, en gaat akkoord met het adoptiereglement van de S.P.C.B.                                            

                                                                                                                       Voor akkoord,

Te …………………………………. op…………………………………

Belangrijk: betaling zoals vastgelegd in het adoptiereglement en het verzenden van de vragenlijst moet gelijktijdig gebeuren.

 

retour