DOWNLOAD HIER HET DOCUMENT

WIE ZIJN WIJ ?

Een jonge dynamische vereniging opgericht in 1989 die de liefhebbers van de Shar-pei groepeert. Wij zijn aangesloten bij de Koninklijke Kynologische Unie Sint-Hubertus en alzo de enige erkende rasclub voor de Shar-pei in België

ONS DOEL ?

De banden tussen de verschillende liefhebbers van de Shar-pei familie te verenigen en te versterken, teneinde een GEZONDE, mooie Shar-pei, gekoppeld aan een aangenaam karakter te promoten.

ONZE ACTIVITEITEN ?

Wij organiseren jaarlijks :
* een speciale rastentoonstelling
* een selectiedag
* voordrachten aangaande verschillende onderwerpen zoals gezondheid, fokproblemen, karakter, opvoeding, enz….
* wandelingen speciaal uitgestippeld voor onze viervoeters
* gezellig samenzijn

INFORMATIE ?

Er verschijnt driemaandelijks een clubblad met allerlei nuttige informatie.
Uw positieve inbreng zal steeds op prijs gesteld worden.

HOE LID WORDEN ?

Iedere kandidatuur moet ingediend worden op een daartoe bestemd formulier. Deze aanvraag, gelezen, goedgekeurd en door u ondertekend zal aan de eerstkomende bestuursvergadering voorgelegd worden. In het eerstvolgende clubblad wordt u als aspirant lid vermeld. Indien 14 dagen na het verschijnen in dit clubblad geen schriftelijk en aangetekend bezwaar wordt ingediend wordt u als definitief lid van de SPCB aanvaard. Wij kennen 2 soorten leden verenigingsleden en gezinsleden. Per adres kunnen meerdere personen lid worden, maar er is minimaal één verenigingslid per adres. Alle verenigingsleden ontvangen het clubblad. Alle verenigingsleden en gezinsleden maken dan ook nog de keuze of zij als werkend lid (actief meewerkend met stemrecht op de algemene ledenvergadering) of als niet-werkend lid (zonder stemrecht) wensen te fungeren. Het kalenderjaar loopt van 1 januari tot 31 december.